Kurumsal

TUGA Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun misyonu, müvekkilleri ile saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurarak, karşılaşmış ya da karşılaşabilecekleri hukuki sorunları başlangıçtan sonuca ulaşıncaya dek özümleyerek, hukuk devleti ilkelerini ve avukatlık mesleğinin temel ilkeleri ve yükümlülüklerini ihlal etmeden, yürürlükteki yasalar ve evrensel hukuk normları çerçevesinde akılcı çözümler üreterek, en uygun hukuki hizmeti sağlayarak hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

TUGA Hukuk & Danışmanlık Bürosu, avukatlık mesleğini icra ettikleri alanda tecrübeli, dinamik ve çalışkan hukukçular ile çözüm ortaklarından oluşan kadrosuyla pek çok sektörde önde gelen tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken, hukuki ihtilafların çözümü için doğru stratejileri izleyerek ulusal ve uluslararası mevzuatı, güncel yasal düzenlemeleri ve içtihatları, finansal gelişmeleri yakından takip etmektedir.

TUGA Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun, alanında uzman kadrosu ve çözüm ortakları ile yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlara sağladığı güncel, dinamik ve uluslararası standartlardaki hukuki hizmetleri devam ettirerek, güven ve kaliteyi temsil eden seçkin bir hukuk bürosu olmaktır.

Tüm Çalışma Alanlarımız

Tüm hukuk danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinizde yardımcı olmak için hazırız.