İCRA VE İFLAS HUKUKU

TUGA Hukuk & Danışmanlık > İCRA VE İFLAS HUKUKU

7343 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) Süreci

7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA TEHİR-İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) SÜRECİ Yerel mahkemeden icra takibine konu mahkeme kararının istinaf edildiğine ilişkin derkenar yazısı alınır. İcra takibi dosyasına derkenar yazısı ibraz edilerek ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı getirmek üzere mehil vesikası verilmesine yönelik talepte bulunulur. Teminat nakit ise icra müdürlüğüne yatırılır. Nakit dışında ise teminatın kabulüne dair kabul kararı alınır. İcra Müdürlüğünce ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı getirmek üzere 30 günlük mehil verilir. Borçlu veya vekili tarafından İcra Mahkemesine ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı almak üzere başvuru yapılır. Başvuruya mehil vesikası kararı eklenir. Avukat portal üzerinden yapılacak...

Devamını Gör