Yazar: admin

TUGA Hukuk & Danışmanlık > Tarafından yayınlanan makaleler admin

Sözleşmeler Hukuku

Günümüzde kontrat, mukavele, akit, bağıt ve mukavelename olarak da bilinen sözleşme, en az iki tarafın hukuksal sonuca yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasıyla meydana gelen hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin kural olarak belirli bir alanda yapılması zorunlu değildir. Bu husus T.C. Anayasa'sının 48.maddesinde Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti başlığı altında ‘'Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir.'’ denerek ifade edilmiştir. Aynı husus ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nun 26’ıncı maddesinde de ele alınmıştır. Peki, sözleşme hürriyeti kapsamına neler girer? Bu hürriyetin kapsamını belirtilen maddeler aracılığıyla belirlememiz mümkündür. Dolayısıyla bu hürriyetin kapsamına...

Devamını Gör

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

İş sözleşmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu'nda ”İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” şeklinde, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ''İşçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.'' şeklinde tanımlanmıştır. İş sözleşmesi tanımının iki farklı kanunda düzenlenmiş olması, iş sözleşmesinin unsurlarına ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerin her iki kanunda da yer aldığını işaret etmektedir. Her ne kadar iki kanunda düzenlemelere yer verilmiş olsa da Türk Medeni Kanunu'nun 5.maddesi uyarınca Türk Borçlar Kanunu,...

Devamını Gör

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası Nedir? ‘’Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası’’, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malların aynen taksim edilmesi, mahkemece satılarak bedelinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması ya da hissedarların malı nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşması ve bu anlaşmayı mahkemeye bildirmesi suretiyle hissedarlar arasındaki paydaşlığa son veren, ilgili malın kişisel mülkiyete geçişini sağlayan bir dava türüdür. Elbirliği Mülkiyeti: Türk Medeni Kanunu’nun 701. Maddesinde ‘’Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir.’’ şeklinde tanımlanmıştır. Elbirliği mülkiyetinde elde edilen mal paylara bölünmemektedir. Hissedarlar arasında ortaklık söz konusudur. Paylı Mülkiyet: Türk Medeni Kanunu’nun 688. Maddesinde...

Devamını Gör